News

Latest news from our organization in the form of articles, podcasts, and various initiatives within schools and clubs. Most links lead to articles in Swedish.

Foto: Lars Pehrson

Hand the ball, ett populärt inslag

Genom projektet Hand the ball har elever på skolan fått testa på handboll. Detta när Prolympia Virserum fick besök av Anton Söderström, som är ambassadör för…

Foto: Lars Pehrson

Ökad rörelseglädje

Hand the Ball startades 2017 i syfte att agera plattform för positiv fritid och uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga…

Foto: Lars Pehrson

Engagera er förening

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum ligger fokus på inkludering…