Trygghet och kamratskap


Vi arbetar med syftet att agera plattform till en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. Hand the Ball-aktiviteterna implementeras med ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångssätt där individens olikheter och särskilda behov tillgodoses.

Foto: Lars Pehrson

Inkludering och kommunikation


Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Riktar oss till både skolor och föreningar med vår aktivitetsform samt värderingar och erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

I samspel mellan de individuella och deltagarnas gemensamma behov, utvecklar aktiviteterna både personliga och sociala aspekter.

Hand the Ball av Lars Pehrson

Hand the Ball Foundation


Hand the Ball Sverige skapades med inspiration från danska Hand the Ball Foundation, vilka vi idag har ett nära samarbete med när det kommer till utländska CSR-projekt. Hand the Ball Foundation startades 2008 och har sedan dess arbetat med rörelse för barn med svag socioekonomiskt bakgrund i ett flertal länder. Exempelvis har man i Kenyas huvudstad Nairobi arbetat fram 12 Hand the Ball center där man med hjälp av den gröna bollen samt ledarutbildning skapat rörelsemiljöer för barn som saknar förutsättningar för detta.

Målet är att stärka individens självförtroende och tillföra social kompetens

För varje boll som säljs genom Hand the Ball går en viss del till projektet i Kenya och Tanzania.

Insamlat

Hittills har vi samlat in 11 100 kronor

Foto: Lars Pehrson