Hand the Ball-challenge är en del av RF Rörelsesatsning

Hand the Ball Challenge ska inspirera till rörelse och idrott och är en del av Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan.

Samlingssida över material på Riksidrottsförbundets hemsida

Läs mer