Foto: Lars Pehrson

Hand the ball, ett populärt inslag

Hand the ball, ett populärt inslag

Genom projektet Hand the ball har elever på skolan fått testa på handboll. Detta när Prolympia Virserum fick besök av Anton Söderström, som är ambassadör för projektet i Småland-Blekinge Handbollförbundet.

Hand the ball har som syfte att öka rörelse och lek hos ungdomar runt om i landet. Fokus ligger på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.

– Idrott och hälsa är något vi på Prolympia arbetar för dagligen, säger Emma Svensson, idrottslärare på Prolympia Virserum.

Genom att få prova på många olika idrotter ger vi eleverna möjlighet att utvecklas, liksom att de får chans att hitta ”sin” idrott. Att bjuda in Anton till skolan för att låta honom bidra med sin kunskap och låta eleverna testa handboll är ett led i detta.

Upplägget för Hand the ball är inte baserat på traditionellt vis, utan något förenklat med fokus på grunderna och att ha roligt. Eleverna tyckte att det var ett trevligt inslag med mycket glädje och att ”det var väldigt roligt att få prova något nytt”. Vissa elever lyfte också att det var spännande att få utmanas i sitt lärande vid några av de svårare momenten.


Foto: Lars Pehrson

Ökad rörelseglädje

Ökad rörelseglädje!

Hand the Ball startades 2017 i syfte att agera plattform för positiv fritid och uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att få besök av lokala ambassadörer.

Anton Söderström, handbollsspelare i Hultsfreds HF, är ambassadör i Småland-Blekinge Handbollförbund för detta koncept och besökte Lindblomskolan i Hultsfred under tre dagar i slutet av förra veckan.

– Vi hört av oss till massa skolor i Småland och är ute på turné under hela mars månad. Lindblomskolan är den tolfte skolan som jag kommer till, säger Anton Söderström.

Glädje och rörelse på multiarenan


Hand the Ball-konceptet är inte handboll på traditionellt vis utan en betydligt enklare variant av handboll där fokus ligger på flera av grundformerna samtidigt som rörelsen och leken står i centrum. I detta projekt handlar det om att kasta bollar än att sparka på dem.

– Det är i grunden en rörelsesatsning och ett integrationsprojekt där man använder den gröna, mjuka bollen som medium. När man kommer till multiarenan så ska det vara enkelt att plocka upp en boll och börja aktivera sig oavsett kön eller ålder, det är vad vi vill få till, säger Söderström.

Massor av barn och ungdomar kom i snabb aktivitet när Anton Söderström plockade fram handbollarna som for omkring på Lindblomskolans multiarena vid lunchtid. Glädjen var stor när de fick springa runt och kasta med bollarna.

– Det är en vanlig rastaktivitet. Vi plockar fram bollar och ställer upp ett par mål, sedan får man göra lite som man vill. Vi försöker inte ha det så uppstyrt och det behövs inte så mycket när de får några bollar.


Foto: Lars Pehrson

Engagera er förening

Engagera er förening

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 15 maj kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum ligger fokus på inkludering och kommunikation samt att försöka ta bort pressen på prestation och resultat. Hand the ball riktar sig till både skolor och föreningar med sin aktivitetsform och sina värderingar samt erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

Om ni som förening är intresserade av att bedriva handbollsträning med utgångspunkt i Hand the ball-pedagogik och värdegrunden så erbjuder vi distribuering av material samt ledarutbildning till er förening. Ledarna utbildar sig i att kunna ta steget från lek och motorik över till handbollsteknik och får även en bredare kunskap i hur man pedagogiskt kan arbeta med allt från träningsupplägg till motivation och inkludering.

För att kunna bedriva Hand the ball-verksamhet i er förening är kriteriet att alla aktiva ledare ska genomgå en Hand the ball-instruktörsutbildning. Efter utbildningen förväntas era olika projekt och ledarskapet genomsyras av de värderingar och den pedagogik som Hand the ball står för. Utbildningen är på 4 timmar och målet är att lära ut värdegrunden och hur vi kan sprida vår kärlek till rörelse vidare till alla barn. Pedagogik, motivation och ledarskap ugör de stora beståndsdelarna i utbildningen. I de praktiska momenten ges inspiration till hur man kan använda den gröna bollen i olika miljöer och på kreativa sätt.

Rörelseprojekten kan ge fler nya medlemmar


Hand the Ball passar er som vill ut i närområdet och arbeta för mer rörelse och aktivitet ute på skolor eller i annan verksamhet. Såklart med målsättningen att få fler barn och unga att röra sig, men också att de hittar till våra handbollsföreningar utanför skoltid. Låt oss som handbollsfamilj ta ett större socialt ansvar och stötta detta viktiga arbete ute i Sverige och för er som har tankar kring att utbilda unga ledare i er förening. Hand the ball tror på nästa generations ledare som inspiratörer till rörelse! Vill ni komma igång med Hand the ball? Kontakta ditt SDF och läs gärna mer via länkarna nedan.