Trygghetsresan

Vi har tillsammans med Hjulsta grundskola och HejEngagemang tagit fram ett nytt värdegrunds- och rörelseprojekt. Syftet är att fläta samman rörelse och värdegrundsarbete för att på det sättet öka tryggheten i skolan.

De senaste fyra läsåren har Hand the Ball och Hjulsta grundskola samverkat kring trygghetsfrämjande aktiviteter för skolans fritidsverksamhet genom rörelse. Under HT19 väcktes en tanke kring att utveckla samarbetet från fritidsverksamheten in i klassrummen under lektionstid. Hjulsta grundskola har som mål att öka tryggheten i skolan. En process påbörjades i skolan och skolans Trygghetsteam sammanställde behovsområden såsom känslor, empati och allas lika värde. Fokus blev på att öka elevernas förståelse för sina egna och för andras känslor samt skapa förståelse och acceptans kring våra likheter och våra olikheter.

Utifrån detta formades en idé om ett värdegrund-/trygghetsmaterial med teman som utgår från skolans behov och även ingår i den värdegrund som Hand the Ball står för. I samband med detta bjöds HejEngagemang in för att utveckla, designa och paketera konceptet som till slut blev Trygghetsresan.

Trygghetsfrämjande samverkan


Trygghetsresan är ett metodmaterial som främst riktar sig till deltagare i årskurs F-9, anpassningsbart efter gruppens behov och förutsättningar. Materialet består av en arbetsduk, övningskort och handledningsunderlag. Bildspråket bygger på symboliken med ett tåg som åker genom ett landskap på räls. Symbolvärdet i det valda bildspråket har många bottnar. Dels symboliserar tågresan en utveckling som vi tillsammans bestämmer oss för att göra. Vidare finns det en tanke med att tåget åker på ett spår. Trygghet handlar om att vi tillsammans hjälper varandra att inte “spåra ur” utan istället hjälps åt att göra tillvaron stadig och förutsägbar. Under läsåret kommer tåget att stanna längs vägen på olika hållplatser där olika övningar utförs.

Med ett material som hela skolan, från förskoleklass till årskurs 9, använder kan vi skapa ett skolgemensamt språk och dialoger mellan årskurserna om hur vi skapar trygghet på just på vår skola.

Sofia Sköldestam, kurator Hjulsta grundskola

Hjulsta skola blir nu pilotskola för Trygghetsresan som ska pågå under hela läsåret. Målet på sikt är att paketera Trygghetsresan till en produkt som flera skolor kan ta del av i sitt trygghets- och rörelsearbete.

En del i arbetet med att ständigt utveckla Stockholm som evenemangsstad är att välkomna arrangörer som på allvar satsar på hållbara och sociala projekt i samband med stora idrottsevenemang. EM i Handboll 2020 och projektet Hand the Ball är ett lysande exempel på ett lyckat samarbete där resultatet visar på ökad rörelse bland unga i ytterstaden. Det är mycket glädjande att se hur projektets ambitioner nu lever vidare i nya samarbeten.

Marina Högland, förvaltningschef på idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Tillsammans gör vi skillnad! Vill du veta mer om Trygghetsresan? Kontakta Hand The Ball så berättar vi gärna mer!