Aktivitetsformen

Som aktivitetsform tänker vi att Hand the Ball är streethandboll i grunden men med en mix av många olika rörelseformer. Får vi in olika influenser av rörelse tror vi att motivationen för barn som vanligtvis inte deltar kanske kan öka. På utbildningen får man med sig inspiration till hur man kan använda handboll på nya sätt och utmana deltagarna motoriskt. Man får även med sig material som kan vara hjälpmedel när man försöker skapa lek och utmaningar för barn och ungdomar.

Vi vill försöka skapa lustfylld aktivitet som ej har fokus på resultat och prestation då vi vet att det kan påverka deltagande av fysisk aktivitet hos barn och unga negativt. Därför utbildar vi i hur man kan tävla kreativt och på nya roliga sätt.

Genom vidareutvecklat material får man kontinuerligt ny inspiration till aktivitetsformer och här har vi exempelvis skapat Hand the Ball Challenge lådan. Denna får man med sig efter utbildning och den innehåller 50st rörelsekort som kan användas utifrån verksamhetens behov.