Samarbeten

Hand the Ball samarbetar med olika verksamheter där det gemensamma målet är att verka för barn och ungas rörelse. Konceptet används runt om i landet utifrån verksamhetens förutsättningar. Nedan kan ni läsa om två starka samarbeten som har varit med och format Hand the Ball Sverige.

Hand The Ball Kenya

Hand the Ball Danmark & Kenya


Hand the Ball Sverige startades ur idén från Hand the Ball Foundation som var verksam med den gröna bollen i Kenya och Tanzania. Genom ett fint samarbete har vi kunnat utveckla vårt befintliga koncept och vi är stolta över detta. För oss båda betyder Hand the Ball mer än bara handboll och vi har med namnet kunnat arbeta utanför ramar och försökt vara kreativa. För varje boll vi har med i projektet går 10 kr till deras verksamhet för att kunna skicka bollar, handbollsmaterial och utbildning i dessa områden.

RF-SISU


Runt om i landet hjälper och stöttar RF-SISU konsulenter våra föreningar med deras arbete i skolor eller för att utveckla sin förening. I vissa områden har organisationen tagit ett stort ansvar och vi har tillsammans kunnat skapa fina förutsättningar för många olika intressenter.

Björn Lans