Utbildningar

Kunskap och utbildning är en central del av Hand the Ball Sverige och vi arbetar för att skapa engagerade instruktörer. Våra ledare är energiska individer som försöker vara aktiva tillsammans med barnen under aktiviteter.

För att kunna bedriva Hand the Ball-verksamhet inom förening eller i skolan är kriteriet att alla ledare ska genomgå en Hand the Ball-instruktörsutbildning. Efter utbildningen förväntas projekt och ledarskap genomsyras av de värderingar och den pedagogik som Hand the Ball står för.

Skolor och föreningar

Hand the Ball i föreningen

Vi hoppas att föreningar ser Hand the Ball som en fin möjlighet att tänka utanför boxen, göra handbollen mer lättillgänglig och utifrån dagens forskning arbetar mot att möta de barn vi inte når idag. På detta sätt kan föreningar med fördel utbilda sina ledare inom konceptet dels för användning ut på skolor i projekt, dels i den ordinarie verksamheten så att barnen som förhoppningsvis rekryteras in i föreningen känner igen sig i aktiviteter.

Att hand the ball inte bara betyder “rekrytering” av handbollsspelare utan även kan ha en god påverkan på ungdomars rörelse o aktivitet tillika vår sports och klubbs möjlighet att skapa en positiv upplevelse av sport och klubb i en miljö där vi normalt sett kanske inte syns

Hand the Ball i skolan

Vi anser att skolan är den perfekta målgruppen för implementering av aktivitet och rörelse för barn och ungdomar eftersom vi där med säkerhet vet att vi når alla i samhället. Olika Hand the ball aktiviteter används idag på raster, fritidsverksamhet, idrottslektioner samt rörelsepaus i klassrummet genom vår Challengelåda eller Trygghetsresan. Som utbildad instruktör har man även tillgång till vår playmakerutbildning där man kan inspirera elever som sedan själva står för viss rörelseaktivitet på skolan.

Allt var bra, men den praktiska delen var fantastisk. Som idrottslärare märker jag att det är många elever som känner sig utlämnade vid en del moment. Tipsen om hur man individualiserar, hur man inför tävling men på ett annat sätt var jättebra. Tycker också om idén om hur man bygger ett bra pass.

Instruktörsutbildning

Hand the Ball instruktörer är de ledare som arbetar aktivt med konceptet och de genomgår alla en utbildning innan de sätts in i verksamhet. I utbildningen arbetar man igenom vår aktivitetsmanual som innehåller värdegrundsarbete, teknikträning i våra aktiviteter, pedagogik, motivation och ledarskap. Genom denna utbildning med föreningar och skolor försöker vi skapa ledare som är aktiva, engagerade, kommunikativa och har förmågan att skapa en stor glädje omkring den gröna bollen.

Många tips och idéer!! Att man fick ha lite praktik och testa på olika övningar gör det lättare för mig att göra övningar. Att ni var tydliga med vilket förhållningssätt och tänk ni önskar att vi ska ha när vi genomför detta med barnen var bra!

Innehåll utbildningspaket

  • 4H teoretisk/praktisk utbildning av HTB instruktörer, 2-4 personer
  • Material kit: 20st gröna bollar med värdegrundsord, 1 st HTB bollsäck, 1st pop-up mål, 1 st rebounder
  • Digital övningsbank till alla utbildade instruktörer i ett år
  • Aktivitetsguide (tryckt utbildningsmaterial inom ledarskap samt HTB aktiviteter)
  • Hand the Ball Challenge: Vår gröna låda med 50 rörelsekort för klassrummet och utomhus
  • Fri tillgång till spin-off material som kontinuerligt arbetas fram
  • Möjlighet till billigare inköp av annat rörelsematerial från våra leverantörer

Spin-off material

Hand the Ball spin-off material är fina initiativ vi får in från våra olika projekt runt om i landet som sammanställs för att ni alla sedan ska kunna ta del av det. Vi ser detta koncept som levande och kommer därför löpande arbeta fram olika material som hjälper utbildade verksamheter med aktivitet och rörelse. Tänk vad vi kan göra med en grön boll, kreativitet och hårt arbete!


Playmakerutbildning

Som HTB instruktör kan man i sin verksamhet hålla en playmakerutbildning för unga ledare som kan stötta arbetet med att starta upp och hålla i gång aktivitet. Vi tror att detta material både kan rikta sig till skolor genom en ny form av ”elevstödjare” eller i en förening där man initierar förmågan att leda andra och föregå med gott exempel.

Obs! Ni utbildar ”Playmakers” och inte nya Hand the Ball instruktörer, det kan man enbart bli genom en Svenska Handbollförbundet ledd utbildning

Vi tackar Hjulsta Grundskola för fint samarbete


Översättningsbroschyr

En större broschyr samt fem små infokort man kan skriva ut för att beskriva vad Hand the Ball, handboll  och föreningsidrott är för något på fem olika språk (svenska, engelska, somaliska, arabiska, tigrinja). Syftet är att minska tröskeln in i föreningar och förhoppningsvis hjälpa barn att efter aktivitet leta sig in i en verksamhet.

Vi tackar Kista SC, Handbollförbundet Öst samt RF/SISU Stockholm för initiativ till dessa broschyrer


Aktivitetskort

Små kort man kan skriva ut och ge för att beskriva Hand the Ball och streethandbollsspelet när man håller aktiviteter för barn. Kanske för att öka intresset samt visa hur de kan fortsätta spela när ni inte är på plats.

Vi tackar RF-SISU Gävleborg för initiativ till dessa kort


Sideline - Digital övningsbank

Alla utbildade instruktörer får tillgång till den digitala övningsbanken ”Goalcha streethandball” på sideline i ett år. Förhoppningsvis inspirerar det till rörelse och man kan visa barnen direkt från skärmen så att de ser nya möjligheter med bollen.

Vi tackar Goalcha streehandball Danmark för initiativ och fint samarbete