Spin-off material

Hand the Ball spin-off material är fina initiativ vi får in från våra olika projekt runt om i landet som sammanställs för att ni alla sedan ska kunna ta del av det. Vi ser detta koncept som levande och kommer därför löpande arbeta fram olika material som hjälper utbildade verksamheter med aktivitet och rörelse. Tänk vad vi kan göra med en grön boll, kreativitet och hårt arbete!


Playmakerutbildning


Som HTB instruktör kan man i sin verksamhet hålla en playmakerutbildning för unga ledare som kan stötta arbetet med att starta upp och hålla i gång aktivitet. Vi tror att detta material både kan rikta sig till skolor genom en ny form av ”elevstödjare” eller i en förening där man initierar förmågan att leda andra och föregå med gott exempel.

Obs! Ni utbildar ”Playmakers” och inte nya Hand the Ball instruktörer, det kan man enbart bli genom en Svenska Handbollförbundet ledd utbildning

Vi tackar Hjulsta Grundskola för fint samarbete


Översättningsbroschyr


En större broschyr samt fem små infokort man kan skriva ut för att beskriva vad Hand the Ball, handboll  och föreningsidrott är för något på fem olika språk (svenska, engelska, somaliska, arabiska, tigrinja). Syftet är att minska tröskeln in i föreningar och förhoppningsvis hjälpa barn att efter aktivitet leta sig in i en verksamhet.

Vi tackar Kista SC, Handbollförbundet Öst samt RF/SISU Stockholm för initiativ till dessa broschyrer


Aktivitetskort


Små kort man kan skriva ut och ge för att beskriva Hand the Ball och streethandbollsspelet när man håller aktiviteter för barn. Kanske för att öka intresset samt visa hur de kan fortsätta spela när ni inte är på plats.

Vi tackar RF-SISU Gävleborg för initiativ till dessa kort


Sideline - Digital övningsbank


Alla utbildade instruktörer får tillgång till den digitala övningsbanken ”Goalcha streethandball” på sideline i ett år. Förhoppningsvis inspirerar det till rörelse och man kan visa barnen direkt från skärmen så att de ser nya möjligheter med bollen.

Vi tackar Goalcha streehandball Danmark för initiativ och fint samarbete