Skola och föreningar

Vårt fokus ligger alltid i att hitta glädjen till idrott och inkludering men har även utvecklat lite nytänk omkring teknikträning inom handboll. Med vår pedagogik och värdegrund som utgångspunkt arbetar vi i dagsläget både inom skolverksamhet och direkt till idrottsföreningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet!

Hand the Ball i skolan

Vi anser att skolan är den perfekta målgruppen för implementering av aktivitet och rörelseprojekt för barn och ungdomar eftersom vi där med säkerhet vet att vi når alla i samhället. Rent praktiskt finns det olika typer av projektformer men generellt arbetar vi för att öka rörelse under rast-verksamheten, användning av rörelsekort under lektionstid samt playmakerutbildning av elever som sedan själva står för viss verksamhet på skolan.

Hand the Ball i föreningen

Om ni är intresserade av att bedriva handbollsträning med utgångspunkt i vår pedagogik och med vår värdegrund så erbjuder vi distribuering av material samt ledarutbildning till er förening. Ledarna utbildar sig i att kunna ta steget från lek och motorik över till handbollsteknik och får även en bredare kunskap i hur man pedagogiskt kan arbeta med allt från träningsupplägg till motivation och inkludering.