Ledarutbildningar

Kunskap och utbildning är en central del av Hand the Ball Sverige och vi arbetar för att skapa engagerade och kompetenta ledare. Våra ledare är energiska individer som i motsatts till den vanliga tränarrollen är fullt aktiv tillsammans med barnen under aktiviteten. I våra utbildningar ingår:

Instruktörer

Hand the Ball instruktörer är de ledare som arbetar aktivt i våra projekt och de genomgår alla en utbildning innan de sätts in i vår verksamhet. I utbildningen arbetar man igenom vår aktivitetsmanual som innehåller värdegrundsarbete, teknikträning i våra aktiviteter och pedagogik. Genom detta arbete skapar vi ledare som är aktiva, engagerade, kommunikativa och har förmågan att skapa en stor glädje omkring aktiviteterna och den gröna bollen. Dessa ledare får förutom den grundläggande kursen även delta på återkommande utbildningstillfällen för att vi gemensamt hela tiden vill utveckla våra projekt.

Playmakers

I våra projekt genomgår vi Playmaker utbildningar med exempelvis skolpersonal, elevstödjare och tränare i olika föreningar. Detta är en kortare utbildning där man lär sig grunderna inom Hand the Ball både tekniskt och teoretiskt. Målet är att man sedan ska kunna ta med sig kunskapen vidare ut i sin organisation eller förening och praktisera aktiviteter med den gröna bollen samt följa de värderingar som vi så starkt kopplar till Hand the Ball och ledarskap.