Vad är Hand the ball?


Vi arbetar med syftet att agera plattform till en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. Hand the Ball-aktiviteterna implementeras med ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångssätt där individens olikheter och särskilda behov tillgodoses.

Hand the Ball i siffror

589

Utbildade HTB-instruktörer

29400

Kronor i donation till Afrika-projektet

147

Aktiva HTB-verksamheter

Inkludering och kommunikation


Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Riktar oss till både skolor och föreningar med vår aktivitetsform samt värderingar och erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

I samspel mellan individuella behov, utvecklar aktiviteterna både personliga och sociala aspekter.

Hand the Ball av Lars Pehrson

Hand the Ball Foundation


Hand the Ball Sverige skapades med inspiration från danska Hand the Ball Foundation, vilka vi idag har ett nära samarbete med när det kommer till utländska CSR-projekt. Hand the Ball Foundation startades 2008 och har sedan dess arbetat med rörelse för barn med svag socioekonomiskt bakgrund i ett flertal länder. Exempelvis har man i Kenyas huvudstad Nairobi arbetat fram 12 Hand the Ball center där man med hjälp av den gröna bollen samt ledarutbildning skapat rörelsemiljöer för barn som saknar förutsättningar för detta.

Målet är att stärka individens självförtroende och tillföra social kompetens