VM2023

Under våren 2022 kommer Svenska Handbollförbundet genom Hand the Ball starta upp det första gemensamma initiativ inför två kommande mästerskap i Sverige under 2023.

2023 blir ett fantastiskt handbollsår i Sverige med först herrarnas mästerskap i januari med finalspel på Tele2 arena i Stockholm och ett mästerskap för damerna i december med gruppspel i Göteborg. Detta projekt sträcker sig över alla 6 värdstäder och genomförs i samarbete med lokala organisationer. För första gången kommer man arbeta sammanhållande genom SHF, SDF och föreningar i värdstäderna med sociala projekt som har inriktning på aktivitet och rörelse för barn och ungdomar.

Fokus kommer vara att implementera konceptet på skolor genom utbildning och ha stark anknytning till utvalda föreningar i området. Det kommer även i alla städer arrangeras prova på aktiviteter på andra skolor via ”Lilla VM” och event verksamhet i olika sammanhang. Genom dessa tre olika typer av rörelseinitiativ hoppas vi kunna ge många barn en fin upplevelse med den gröna bollen, antingen genom att få testa på eller genom kontinuerlig rörelse på skolor i utvalda områden.

Städerna som är representerade är: Göteborg, Malmö, Kristianstad, Stockholm, Jönköping och Helsingborg.

För mer information kontakta: ingemar.linnell@gmail.com