Värdegrund och pedagogik

Med den gröna bollen rör vi oss bort från den traditionella idrottsrörelsen och försöker erbjuda rörelse som präglas av en värdegrund där prestation och resultat aldrig står i centrum.

På bollarna hittar vi ord som trygghet, respekt, fairplay, rörelseglädje, kamratskap och dessa begrepp arbetar vi aktivt med under våra aktiviteter. Orden gör att vi i leken kan skapa kommunikation med barnen omkring hur vi samarbetar och beter oss mot varandra. I vår verksamhet är målet att ha hög aktivitetsgrad samt dela stor glädje i ett gemensamt sammanhang, alla barnen ska få en positiv upplevelse av att hålla en boll i handen!